Dlaczego warto do nas dołączyć?

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Członkostwo w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej ma zróżnicowany charakter. Większość z 12 tysięcy podmiotów, które organizacja reprezentuje, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania.


 • Deklaracja członkowska
 • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej
 • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej)
 • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach

Zapoznaj się ze statutem Pracodawców RP. Stanowi zbiór zasad i regulacji określających strukturę, cele oraz zasady działania naszej organizacji. Stanowi fundamenty naszej działalności, które są kluczowe dla efektywnej realizacji misji Pracodawców RP. 

 • Reprezentacja interesów
 • Dialog z decydentami
 • Dostęp do zasobów i informacji
 • Szkolenia i wsparcie
 • Promocja i reprezentacja
 • Networking
 • Reprezentacja w mediach


Raport zawiera informacje o działalności naszej organizacji, o projektach, raportach, inicjatywach networkingowych i społecznych oraz działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Osobny rozdział poświęcony jest naszej aktywności w obszarze legislacji. Zapraszamy do lektury.

Wydarzenia

[{"id":17,"title":"Platforma Forum Rynku Finansowego","content":"Spotkanie inauguruj\u0105ce dzia\u0142alno\u015b\u0107 Platformy Forum Rynku Finansowego przy Pracodawcach RP. Go\u015b\u0107 specjalny, Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministr\u00f3w","status":1,"sort_order":17,"start":"2024-01-09T09:00:00.000000Z","end":"2024-01-09T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-01-08T16:04:10.000000Z","updated_at":"2024-01-08T16:04:10.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#27ae60","promoted_toggle":1,"custom_time":"","allDay":false},{"id":5,"title":"Okr\u0105g\u0142y St\u00f3\u0142 ESG - G","content":"\"Mental Health (Zdrowie psychiczne) w miejscu pracy a ESG\" - rozmowa na temat rosn\u0105cego znaczenia zdrowia psychicznego w ramach strategii ESG, z naciskiem na praktyczne \u015brodki, kt\u00f3re firmy mog\u0105 wdro\u017cy\u0107, aby wspiera\u0107 wellbeing swoich pracownik\u00f3w.\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":5,"start":"2023-10-24T10:00:00.000000Z","end":"2023-10-24T13:00:00.000000Z","created_at":"2023-10-24T20:28:37.000000Z","updated_at":"2023-10-31T10:36:31.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#9b59b6","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":3,"title":"Tr\u00f3jstronny Zesp\u00f3\u0142 ds. Ochrony Zdrowia","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. priorytety w obszarze ochrony zdrowia Prezydencji Polski w UE w pierwszym p\u00f3\u0142roczu 2025 r. \n\n\n\nMiejsce: Centrum Partnerstwa Spo\u0142ecznego \"Dialog\" im. A. B\u0105czkowskiego, Boles\u0142awa Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa","status":1,"sort_order":3,"start":"2023-10-24T12:00:00.000000Z","end":"2023-10-24T15:00:00.000000Z","created_at":"2023-08-17T12:49:03.000000Z","updated_at":"2023-10-24T20:47:07.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#16a085","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":2,"title":"\u015aniadanie Rady Przedsi\u0119biorczo\u015bci","content":"\u015aniadanie robocze dot. postulat\u00f3w Rady Przedsi\u0119biorczo\u015bci do nowego rz\u0105du.\n\n\n\n\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":2,"start":"2023-10-26T09:00:00.000000Z","end":"2023-10-26T11:00:00.000000Z","created_at":"2023-08-17T12:48:23.000000Z","updated_at":"2023-11-13T20:42:21.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2980b9","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":8,"title":"Platforma Farmaceutyczna Pracodawc\u00f3w RP","content":"Spotkanie platformy po\u015bwi\u0119cone planowi pracy na 2024 rok.\n\n\n\n\n\nSpotkanie oline","status":1,"sort_order":8,"start":"2023-10-26T15:00:00.000000Z","end":"2023-10-26T16:30:00.000000Z","created_at":"2023-11-13T20:32:40.000000Z","updated_at":"2023-11-13T20:43:18.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#9b59b6","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":1,"title":"Platforma Mieszkaniowo-Budowlana Pracodawc\u00f3w RP i PZDF","content":"W programie spotkania \"Mieszkania bardziej dost\u0119pne dla Polak\u00f3w\" \n\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":1,"start":"2023-10-27T10:00:00.000000Z","end":"2023-10-27T13:00:00.000000Z","created_at":"2023-08-17T12:43:22.000000Z","updated_at":"2024-01-08T16:05:42.000000Z","article_id":111,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":12,"title":"Okr\u0105g\u0142y St\u00f3\u0142 ESG","content":"Zr\u00f3wnowa\u017cone \u0142a\u0144cuchy dostaw. Jak producenci mog\u0105 uczyni\u0107 swoje \u0142a\u0144cuchy dostaw bardziej zr\u00f3wnowa\u017conymi? Jakie praktyki s\u0105 w tym zakresie stosowane na \u015bwiecie?\n\n\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":12,"start":"2023-11-07T14:00:00.000000Z","end":"2023-11-07T17:00:00.000000Z","created_at":"2023-11-13T21:20:57.000000Z","updated_at":"2023-11-13T21:22:20.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#16a085","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":6,"title":"Barometr polskiej diabetologii","content":"Barometr polskiej diabetologii - debata z udzia\u0142em Pracodawc\u00f3w RP\n\n\n\n\n\n\nMiejsce: Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej\nBracka 6\/8, 00-502 Warszawa, Polska","status":1,"sort_order":6,"start":"2023-11-08T10:00:00.000000Z","end":"2023-11-08T12:30:00.000000Z","created_at":"2023-10-31T04:25:42.000000Z","updated_at":"2023-11-13T21:22:31.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#9b59b6","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":11,"title":"Posiedzenie Podzespo\u0142u problemowego ds. zam\u00f3wie\u0144 publicznych RDS","content":"Piewrsze posiedzenie Podzespo\u0142u (sprawy organizacyjne, harmonogram prac)\n\nMiejsce: Centrum Partnerstwa Spo\u0142ecznego \"Dialog\" im. A. B\u0105czkowskiego, Boles\u0142awa Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa","status":1,"sort_order":11,"start":"2023-11-09T11:00:00.000000Z","end":"2023-11-09T13:00:00.000000Z","created_at":"2023-11-13T21:10:54.000000Z","updated_at":"2023-11-13T21:22:55.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2980b9","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":4,"title":"Spotkanie zespo\u0142u doradc\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP","content":"W programie dyskusja nt. polityki migracyjnej, demografii, rynku pracy, zdrowia.\n\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":4,"start":"2023-11-09T17:00:00.000000Z","end":"2023-11-09T19:00:00.000000Z","created_at":"2023-10-24T20:21:42.000000Z","updated_at":"2023-10-24T20:40:12.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":9,"title":"Spotkanie w sprawie propozycji zmian podatkowych","content":"Konsultacje w sprawie propozycji zmian w systemie podatkowym\n\n\nMiejsce: Pracodawcy RP, ul. Berne\u0144ska 8, Warszawa","status":1,"sort_order":9,"start":"2023-11-16T12:00:00.000000Z","end":"2023-11-16T14:00:00.000000Z","created_at":"2023-11-13T20:48:53.000000Z","updated_at":"2023-11-13T21:16:51.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":13,"title":"Prezentacja raportu: Punkt widzenia Pracodawc\u00f3w RP- Sytuacja kobiet na rynku pracy","content":"Punkt widzenia Pracodawc\u00f3w RP- Sytuacja kobiet na rynku pracy","status":1,"sort_order":13,"start":"2023-11-16T12:00:00.000000Z","end":"2023-11-16T13:00:00.000000Z","created_at":"2023-11-15T09:56:54.000000Z","updated_at":"2023-11-15T09:56:54.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":15,"title":"Spotkanie Tr\u00f3jstronnego Zespo\u0142u ds. budownictwa i gospodarki komunalnej","content":"Spotkanie Tr\u00f3jstronnego Zespo\u0142u ds. budownictwa i gospodarki komunalnej","status":1,"sort_order":15,"start":"2023-11-21T11:00:00.000000Z","end":"2023-11-21T13:30:00.000000Z","created_at":"2023-11-15T16:07:18.000000Z","updated_at":"2023-11-24T09:38:26.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":null,"allDay":false},{"id":10,"title":"Open Eyes Economy Summit w Krakowie","content":"Pracodawcy RP partnerem i wsp\u00f3\u0142organizatorem kongresu\n\nMiejsce: ICE Cracow Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krak\u00f3w","status":1,"sort_order":10,"start":"2023-11-21T11:00:34.000000Z","end":"2023-11-22T10:51:44.000000Z","created_at":"2023-11-13T20:56:55.000000Z","updated_at":"2023-11-27T08:27:01.000000Z","article_id":139,"custom_url":"","color":"#e74c3c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":18,"title":"Wektory 2023","content":"Doroczna Gala Pracodawc\u00f3w RP. Dzisiaj poznamy laureat\u00f3w Wektor\u00f3w i Superwektora za 2023 rok.","status":1,"sort_order":18,"start":"2024-01-13T19:00:00.000000Z","end":"2024-01-14T00:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-05T10:58:55.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:56:19.000000Z","article_id":182,"custom_url":"","color":"#f1c40f","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":34,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP dzia\u0142aj\u0105cych w SGI Europe","content":"Spotkanie po\u015bwi\u0119cone om\u00f3wieniu i podsumowaniu wsp\u00f3\u0142pracy w 2023 roku oraz ustalenie agendy dzia\u0142a\u0144 na forum SGI Europe w 2024 roku.","status":1,"sort_order":34,"start":"2024-01-15T13:00:00.000000Z","end":"2024-01-15T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T12:03:15.000000Z","updated_at":"2024-02-24T12:03:15.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":23,"title":"Polska Rada Przedsi\u0119biorc\u00f3w","content":"Polska Rada Przedsi\u0119biorc\u00f3w (PRP), to inicjatywa powsta\u0142a w ramach \u201ePracodawc\u00f3w RP\u201d, najstarszej i najwi\u0119kszej organizacji pracodawc\u00f3w w Polsce. Jest to cia\u0142o doradcze Pracodawc\u00f3w RP sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 z przedstawicieli najwi\u0119kszych prywatnych firm w Polsce.","status":1,"sort_order":23,"start":"2024-01-29T13:00:00.000000Z","end":"2024-01-29T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-09T10:32:19.000000Z","updated_at":"2024-02-09T10:33:06.000000Z","article_id":224,"custom_url":"","color":"#c0392b","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":35,"title":"Ekspansja do Wielkiej Brytanii - \u015bniadanie biznesowe","content":"\u015aniadanie otwieraj\u0105ce cykl spotka\u0144 biznesowych organizowanych we wsp\u00f3\u0142pracy z plac\u00f3wkami dyplomatycznymi i zagranicznymi instytucjami biznesowymi w Polsce. Spotkanie z udzia\u0142em Ambasador Zjednoczonego Kr\u00f3lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii P\u00f3\u0142nocnej w Polsce, Anny Clunes.","status":1,"sort_order":35,"start":"2024-01-30T09:00:00.000000Z","end":"2024-01-30T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T12:16:52.000000Z","updated_at":"2024-02-24T12:16:52.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":20,"title":"Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024","content":"Podczas konferencji \u201ePriorytety w Ochronie Zdrowia 2024\u201d, w Zamku Kr\u00f3lewskim w Warszawie (Sala Koncertowa) o godz. 16:30 rozpocznie si\u0119 panel dyskusyjny Pracodawc\u00f3w RP pt.: \u201ePo pierwsze ZDROWIE\u201d.","status":1,"sort_order":20,"start":"2024-01-31T16:30:00.000000Z","end":"2024-01-31T17:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-09T08:49:35.000000Z","updated_at":"2024-02-09T08:49:35.000000Z","article_id":223,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":19,"title":"Spotkanie Platformy Farmaceutycznej","content":"W spotkaniu udzia\u0142 we\u017amie Pan Grzegorz Cessak \u2013 Prezes Urz\u0119du Rejestracji Produkt\u00f3w Leczniczych, Wyrob\u00f3w Medycznych i Produkt\u00f3w Biob\u00f3jczych. Tematem dyskusji s\u0105 kwestie wyzwa\u0144, jakie niesie rewizja europejskiej legislacji farmaceutycznej oraz propozycja rozwi\u0105za\u0144 cyfrowych (ePIL) \u2013 jako mo\u017cliwe pakiety zada\u0144 dla Polskiej Prezydencji w 2025 r.","status":1,"sort_order":19,"start":"2024-02-08T14:30:00.000000Z","end":"2024-02-08T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-09T08:08:46.000000Z","updated_at":"2024-02-09T08:15:21.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":27,"title":"Tr\u00f3jstronny Zesp\u00f3\u0142 ds. Ochrony Zdrowia","content":"Agenda spotkania:\n1. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.\n2. Przyj\u0119cie protoko\u0142u z posiedzenia w dniu 24 pa\u017adziernika 2023 r.\n3. Perspektywa finansowania ochrony zdrowia w latach 2024-27.\n4. Priorytety w obszarze ochrony zdrowia Prezydencji Polski w UE w pierwszym p\u00f3\u0142roczu 2025 r.\n5. Wdra\u017canie ustawy o sposobie ustalania najni\u017cszego wynagrodzenia zasadniczego niekt\u00f3rych pracownik\u00f3w zatrudnionych w podmiotach leczniczych.\n6. Informacja Ministerstwa Zdrowia o aktualnych pracach legislacyjnych.\n7. Sprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":27,"start":"2024-02-13T12:00:00.000000Z","end":"2024-02-13T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-23T09:31:56.000000Z","updated_at":"2024-02-23T09:32:34.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":29,"title":"Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Spo\u0142ecznego","content":"Pierwsze posiedzenie RDS z udzia\u0142em nowych przedstawicieli strony rz\u0105dowej w RDS. Posiedzeniu przewodniczy, po raz pierwszy w nowej kadencji strony rz\u0105dowej, Agnieszka Dziemianowicz-B\u0105k \u2013 Przewodnicz\u0105ca Rady Dialogu Spo\u0142ecznego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej. W porz\u0105dku obrad planowane jest przedstawienie najwa\u017cniejszych dzia\u0142a\u0144 ministerstwa na 2024 rok.","status":1,"sort_order":29,"start":"2024-02-15T12:00:00.000000Z","end":"2024-02-15T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T11:27:54.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:30:18.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1b1ae1","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":32,"title":"Spotkanie zespo\u0142u regulacyjnego Pracodawc\u00f3w RP ds. GOZ","content":"Kolejne spotkanie zespo\u0142u po\u015bwi\u0119cone rozwi\u0105zaniom dotycz\u0105cym ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialno\u015bci Producenta).","status":1,"sort_order":32,"start":"2024-02-19T13:00:00.000000Z","end":"2024-02-19T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T11:45:57.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:45:57.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2ecc71","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":84,"title":"Prezentacja raportu z badania \u201eOg\u00f3lnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji us\u0142ug spo\u0142ecznych\u201d \u2013 wyzwania rozwoju us\u0142ug spo\u0142ecznych dla senior\u00f3w w Polsce","content":"Wnioski z badania przedstawi\u0105:\n- Adam Szponka, Przewodnicz\u0105cy Konwentu Regionalnych O\u015brodk\u00f3w Polityki Spo\u0142ecznej,\n- prof. Miros\u0142aw Grewi\u0144ski, Rektor Uczelni Korczaka, Kierownik Zespo\u0142u Badawczego.\n\nW podsumowaniu wniosk\u00f3w i rekomendacji z badania udzia\u0142 we\u017amie Marzena Ok\u0142a-Drewnowicz, Ministra ds. Polityki Senioralnej.","status":1,"sort_order":84,"start":"2024-02-20T14:00:00.000000Z","end":"2024-02-20T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:29:52.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:29:52.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":24,"title":"Spotkanie Platformy Zdrowe Zdrowie","content":"Agenda spotkania:\n1. Podsumowanie aktualnej sytuacji organizacyjnej poszczeg\u00f3lnych cz\u0142onk\u00f3w platformy.\n2. Plany udzia\u0142u w bran\u017cowych konferencjach z obszaru ochrony zdrowia.\n3. Om\u00f3wienie wsp\u00f3\u0142pracy z Departamentem Zdrowia Pracodawc\u00f3w RP (plany na rok 2024).\n4. Sprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":24,"start":"2024-02-21T10:00:00.000000Z","end":"2024-02-21T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-23T09:21:58.000000Z","updated_at":"2024-02-23T09:22:49.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":45,"title":"SGI Europe - posiedzenie grupy ds. zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju","content":"Pierwsze z dw\u00f3ch spotka\u0144 grupy odbywaj\u0105cych si\u0119 w ci\u0105gu roku. Podsumowanie dzia\u0142a\u0144 w roku 2023. Prezentacja priorytetowych obszar\u00f3w dzia\u0142a\u0144 w roku 2024. Om\u00f3wienie plan\u00f3w dzia\u0142a\u0144 Komisji Europejskiej na rok 2024 w kierunku zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju. Go\u015bcinna prezentacja ekspertki Eurofound na temat dialogu spo\u0142ecznego w zielonej transformacji.","status":1,"sort_order":45,"start":"2024-02-22T09:30:00.000000Z","end":"2024-02-22T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-04T11:34:59.000000Z","updated_at":"2024-03-04T11:34:59.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":28,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktyw\u00f3w Pa\u0144stwowych Jackiem Bartmi\u0144skim","content":"G\u0142\u00f3wnym tematem spotkania b\u0119d\u0105 kierunki dzia\u0142a\u0144 na rzecz rozwoju polskiej przedsi\u0119biorczo\u015bci.","status":1,"sort_order":28,"start":"2024-02-22T11:00:00.000000Z","end":"2024-02-22T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-23T09:35:35.000000Z","updated_at":"2024-02-23T09:54:24.000000Z","article_id":230,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":85,"title":"Spotkanie Platformy Farmaceutycznej","content":"Agenda spotkania:\n1.\tGrupy robocze dzia\u0142aj\u0105ce w ramach Platformy Farmaceutycznej \u2013 om\u00f3wienie post\u0119pu prac i planowanych w 2024 roku aktywno\u015bci \u2013 kontynuacja.\n2.\tBud\u017cet na rok 2024.\n3.\tSprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":85,"start":"2024-02-22T15:00:00.000000Z","end":"2024-02-22T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:32:26.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:32:26.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":26,"title":"Powo\u0142anie Platformy Opieki D\u0142ugoterminowej i Polityki Senioralnej z udzia\u0142em Minister ds. polityki senioralnej Marzeny Ok\u0142y-Drewnowicz","content":"Od wielu lat, nie tylko w ramach naszej organizacji, zauwa\u017camy powa\u017cny problem, jakim jest starzenie si\u0119 polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa. Wychodz\u0105c naprzeciw zmianom w obszarze opieki d\u0142ugoterminowej i polityki senioralnej, chcemy stworzy\u0107 platform\u0119, kt\u00f3ra obejmie kompleksowo ten obszar. W ramach niej chcieliby\u015bmy:\n- dostarcza\u0107 decydentom specjalistycznej wiedzy niezb\u0119dnej w procesie decyzyjnym,\n- podejmowa\u0107 dzia\u0142ania na rzecz zwi\u0119kszenia oddzia\u0142ywania bran\u017cy,\n- postulowa\u0107 konieczno\u015b\u0107 dokonywania zmian legislacyjnych,\n- budowa\u0107 dialog wok\u00f3\u0142 kwestii dotycz\u0105cych rozwoju opieki d\u0142ugoterminowej i polityki senioralnej.","status":1,"sort_order":26,"start":"2024-02-28T12:00:00.000000Z","end":"2024-02-28T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-23T09:29:06.000000Z","updated_at":"2024-02-28T14:03:11.000000Z","article_id":234,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":25,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP z Minister Zdrowia Izabel\u0105 Leszczyn\u0105","content":"Celem spotkania b\u0119dzie przedstawienie Pani Minister temat\u00f3w merytorycznych, kt\u00f3re w naszej ocenie wymagaj\u0105 pilnego zainteresowania i podj\u0119cia stosownych dzia\u0142a\u0144.","status":1,"sort_order":25,"start":"2024-02-29T13:00:00.000000Z","end":"2024-02-29T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-23T09:25:20.000000Z","updated_at":"2024-03-01T09:30:43.000000Z","article_id":238,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":30,"title":"Spotkanie zespo\u0142u doradc\u00f3w prezesa Pracodaw\u00f3w RP pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera","content":"Grupa robocza 'Inwestycje, energetyka, Zielony \u0141ad' przedstawi opracowanie nt. zr\u00f3wnowa\u017conych inwestycji. Przewodnicz\u0105c\u0105 grupy jest Aleksandra Magaczewska.","status":1,"sort_order":30,"start":"2024-02-29T17:00:00.000000Z","end":"2024-02-29T18:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T11:36:53.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:36:53.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":38,"title":"Udzia\u0142 w Europejskim Kongresie Samorz\u0105d\u00f3w w Miko\u0142ajkach","content":"Udzia\u0142 w Europejskim Kongresie Samorz\u0105d\u00f3w w Miko\u0142ajkach. Nasi eksperci uczestnicz\u0105 w czterech panelach:\n1. Jak powinien wygl\u0105da\u0107 udzia\u0142 Polski w odbudowie Ukrainy? \n2. Polskie wsparcie dla integracji Ukrainy z UE\n3. Innowacje kluczem do stworzenia nowoczesnego miasta i regionu\\\n4. Jak m\u0105drze wydawa\u0107 publiczne pieni\u0105dze?","status":1,"sort_order":38,"start":"2024-03-04T08:00:00.000000Z","end":"2024-03-05T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T16:07:20.000000Z","updated_at":"2024-03-12T09:47:11.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2ecc71","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":39,"title":"RDS - Posiedzenie Podzespo\u0142u problemowego ds. KAS","content":"RDS - Posiedzenie Podzespo\u0142u problemowego ds. KAS","status":1,"sort_order":39,"start":"2024-03-04T09:00:00.000000Z","end":"2024-03-04T11:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T19:58:41.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:35:27.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":21,"title":"II Kongres Gospodarka i Zdrowie","content":"W Szkole G\u0142\u00f3wnej Handlowej w Warszawie odb\u0119dzie si\u0119 druga edycja Kongresu Gospodarka i Zdrowie. \nPracodawc\u00f3w RP reprezentowa\u0107 b\u0119d\u0105:\n\u2022\tDr n. ekon. Ma\u0142gorzata Ga\u0142\u0105zka-Sobotka \u2013 Doradca Prezesa Zarz\u0105du Pracodawc\u00f3w RP, Dziekan Centrum Kszta\u0142cenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarz\u0105dzania w Ochronie Zdrowia Uczelni \u0141azarskiego,\n\u2022\tArtur Bia\u0142kowski \u2013 Cz\u0142onek Rady Pracodawc\u00f3w RP, Prezes Zarz\u0105du Pracodawc\u00f3w Medycyny Prywatnej, Cz\u0142onek Zarz\u0105du Medicover, Dyrektor Zarz\u0105dzaj\u0105cy Pionem Us\u0142ug Biznesowych Medicover, \n\u2022 Barbara Kope\u0107 \u2013 Wiceprezeska Zarz\u0105du Pracodawc\u00f3w Medycyny Prywatnej,\n\u2022\tAleksandra Ossowska \u2013 HR Director, MSD,\n\u2022\tAnna Panek \u2013 Dyrektor zespo\u0142\u00f3w HR i administracji, Soonly.","status":1,"sort_order":21,"start":"2024-03-05T09:00:00.000000Z","end":"2024-03-06T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-09T08:54:57.000000Z","updated_at":"2024-03-04T22:31:36.000000Z","article_id":246,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"9:00-18:00 \/ 9:00-15:30","allDay":true},{"id":46,"title":"SGI Europe - posiedzenie zespo\u0142u zadaniowego ds. \u015brodowiska","content":"Dyskusja na temat dzia\u0142a\u0144 Komisji Europejskiej zwi\u0105zanych z celami klimatycznymi na rok 2040 (EU Climate Targets for 2040) oraz dyskusja na temat stanu prac dotycz\u0105cych Taksonomii UE.","status":1,"sort_order":46,"start":"2024-03-05T09:30:00.000000Z","end":"2024-03-05T12:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-04T11:37:10.000000Z","updated_at":"2024-03-04T11:37:10.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":40,"title":"RDS - posiedzenie Zespo\u0142u problemowego ds. ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych (CPS Dialog)","content":"W porz\u0105dku obrad m.in ustalenie rocznego planu pracy zespo\u0142u oraz dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze\u0144 Spo\u0142ecznych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury sta\u017cowej.","status":1,"sort_order":40,"start":"2024-03-06T11:00:00.000000Z","end":"2024-03-06T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T20:06:24.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:36:23.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":31,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP z Ministrem Sprawiedliwo\u015bci, Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem","content":"Spotkanie nt. kwestii zwi\u0105zanych z wymiarem sprawiedliwo\u015bci oraz funkcjonowaniem systemu prawnego w Polsce, kt\u00f3re maj\u0105 znaczenie dla przedsi\u0119biorc\u00f3w i \u015brodowiska biznesowego.","status":1,"sort_order":31,"start":"2024-03-06T18:00:00.000000Z","end":"2024-03-06T19:30:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T11:41:57.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:41:57.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":22,"title":"IX Kongres Wyzwa\u0144 Zdrowotnych (HCC)","content":"IX Kongres Wyzwa\u0144 Zdrowotnych odb\u0119dzie si\u0119 w Katowicach. W wydarzeniu z ramienia Pracodawc\u00f3w RP udzia\u0142 we\u017amie Artur Bia\u0142kowski \u2013 Cz\u0142onek Rady Pracodawc\u00f3w RP.","status":1,"sort_order":22,"start":"2024-03-07T10:00:00.000000Z","end":"2024-03-08T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-09T08:59:18.000000Z","updated_at":"2024-02-09T08:59:18.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":41,"title":"RDS - Zesp\u00f3\u0142 roboczy ds. emerytur pomostowych","content":"Posiedzenie zespo\u0142u roboczego ds. emerytur pomostowych. W porz\u0105dku obrad dyskusja nad propozycjami zmian w zakresie emerytur pomostowych.","status":1,"sort_order":41,"start":"2024-03-07T12:00:00.000000Z","end":"2024-03-07T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T20:17:02.000000Z","updated_at":"2024-03-03T20:17:02.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":42,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodaw\u00f3w RP z Podsekretarz Stanu w KPRM, Magdalen\u0105 Sobkowiak-Czarneck\u0105","content":"Kolejne z cyklu spotka\u0144 w Pracodawcach RP z przedstawicielami rz\u0105du. Rozmowa z minister odpowiedzialn\u0105 w KPRM za pion ds. Unii Europejskiej o propozycjach priorytet\u00f3w przedsi\u0119biorc\u00f3w podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.","status":1,"sort_order":42,"start":"2024-03-12T12:00:00.000000Z","end":"2024-03-12T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T20:21:57.000000Z","updated_at":"2024-03-03T20:23:37.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":57,"title":"Industry Roundtable w Ambasadzie Brytyjskiej","content":"Spotkanie z delegacj\u0105 rz\u0105du brytyjskiego po\u015bwi\u0119cone Border Target Operating Model. To nowy, uproszczony system procedur eksportowych maj\u0105cy zach\u0119ci\u0107 przedsi\u0119biorc\u00f3w z UE do zwi\u0119kszenia aktywno\u015bci na brytyjskim rynku.","status":1,"sort_order":57,"start":"2024-03-12T15:30:00.000000Z","end":"2024-03-12T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-13T13:12:35.000000Z","updated_at":"2024-03-13T13:12:35.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#34495e","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":48,"title":"SGI Europe - posiedzenie zespo\u0142u zadaniowego ds. transportu","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. podsumowanie prac zespo\u0142u zadaniowego w 2023 r., przygotowanie planu dzia\u0142a\u0144 w bie\u017c\u0105cym roku oraz dyskusja na temat najwa\u017cniejszych projekt\u00f3w prawa unijnego w obszarze transportu (np. TEN-T, MMTIS).","status":1,"sort_order":48,"start":"2024-03-13T10:00:00.000000Z","end":"2024-03-13T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-04T13:05:36.000000Z","updated_at":"2024-03-04T13:05:36.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":44,"title":"Oczami praktyka: \"3XP W HR\"","content":"Zapraszamy na webinar organizowany we wsp\u00f3\u0142pracy Grup\u0105 ORYX.\nAgenda:\n- rzeczywisto\u015b\u0107 i trendy\n- optymalne obszary HR\n- polityki, procesy, procedury\n- komentarze\/pytania","status":1,"sort_order":44,"start":"2024-03-13T11:00:00.000000Z","end":"2024-03-13T12:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-04T09:47:25.000000Z","updated_at":"2024-03-04T11:10:06.000000Z","article_id":243,"custom_url":"https:\/\/pracodawcyrp.pl\/artykul\/oczami-praktyka-3xp-w-hr","color":"#bdc3c7","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":50,"title":"RDS - zesp\u00f3\u0142 problemowy ds. prawa pracy","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. ustalenie planu pracy zespo\u0142u na br. oraz wst\u0119pna dyskusja o wdro\u017ceniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022\/2041 z dnia 19 pa\u017adziernika 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodze\u0144 minimalnych w Unii Europejskiej","status":1,"sort_order":50,"start":"2024-03-13T12:00:00.000000Z","end":"2024-03-13T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-06T09:53:05.000000Z","updated_at":"2024-03-06T09:53:05.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":55,"title":"Platforma Apteczna","content":"Posiedzenie Platformy Aptecznej Pracodawc\u00f3w RP.","status":1,"sort_order":55,"start":"2024-03-13T13:00:00.000000Z","end":"2024-03-13T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-12T09:31:36.000000Z","updated_at":"2024-03-12T09:31:36.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":86,"title":"Warsztat kardiologiczny","content":"Przy wsp\u00f3\u0142pracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi uznali\u015bmy za konieczne podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 edukacyjnych maj\u0105cych na celu popularyzacj\u0119 rozwi\u0105za\u0144 w zakresie poprawy organizacji opieki pacjent\u00f3w kardiologicznych. Chcemy, aby nasze dzia\u0142ania przyczyni\u0142y si\u0119 do poprawy mo\u017cliwo\u015bci zachowania wysokiej jako\u015bci \u017cycia wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 kontynuowania pracy zawodowej, co z przyczyn spo\u0142ecznych i psychologicznych jest wskazane dla os\u00f3b aktywnych zawodowo, a przy okazji jest zjawiskiem bardzo korzystnym z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki narodowej.","status":1,"sort_order":86,"start":"2024-03-13T14:00:00.000000Z","end":"2024-03-13T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:40:24.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:40:44.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":43,"title":"RDS - posiedzenie podzespo\u0142u problemowego ds. zam\u00f3wie\u0144 publicznych","content":"W porz\u0105dku obrad zespo\u0142u:\n1) przegl\u0105d stosowania klauzul spo\u0142ecznych w zam\u00f3wieniach publicznych realizowanych w ramach ministerstw i jednostek im podleg\u0142ych,\n2) dyskusja nad przedstawion\u0105 propozycj\u0105 zmiany ustawy zam\u00f3wienia publiczne i podj\u0119cie decyzji o ewentualnym przekazaniu do dalszego procedowania najwa\u017cniejszych zapis\u00f3w z punktu widzenia pracobiorc\u00f3w i pracodawc\u00f3w, ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem zapis\u00f3w dotycz\u0105cych mo\u017cliwo\u015bci skutecznego dzia\u0142ania w zakresie KPO.","status":1,"sort_order":43,"start":"2024-03-14T11:00:00.000000Z","end":"2024-03-14T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-03T20:31:57.000000Z","updated_at":"2024-03-03T20:31:57.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":87,"title":"Spotkanie Platformy Farmaceutycznej","content":"Agenda spotkania:\n1.\tPrzedstawienie nowych cz\u0142onk\u00f3w \u2013 Angelini Pharma i BioInMed.\n2.\tBud\u017cet Platformy \u2013 uzgodnienie priorytet\u00f3w.\n3.\tPodsumowanie dzia\u0142a\u0144 poszczeg\u00f3lnych grup roboczych dzia\u0142aj\u0105cych w ramach Platformy Farmaceutycznej.\n4.\tSprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":87,"start":"2024-03-14T15:00:00.000000Z","end":"2024-03-14T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:42:37.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:42:37.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":49,"title":"RDS - posiedzenie zespo\u0142u problemowego ds. bud\u017cetu, wynagrodze\u0144 i \u015bwiadcze\u0144 socjalnych","content":"W porz\u0105dku obrad posiedzenia ustalenie planu pracy zespo\u0142u na 2024 rok.","status":1,"sort_order":49,"start":"2024-03-18T13:00:00.000000Z","end":"2024-03-18T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-05T12:37:40.000000Z","updated_at":"2024-03-05T12:37:40.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":51,"title":"SGI Europe - posiedzenie zespo\u0142u zadaniowego ds. energii","content":"Dyskusja na temat Europejskiego Zielonego \u0141adu oraz pakietu Fit for 55. Udzia\u0142 w posiedzeniu we\u017amie r\u00f3wnie\u017c dyrektor gabinetu Komisarza ds. Energii","status":1,"sort_order":51,"start":"2024-03-19T10:00:00.000000Z","end":"2024-03-19T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-07T14:08:39.000000Z","updated_at":"2024-03-07T14:08:39.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":71,"title":"Posiedzenie zespo\u0142u roboczego ds. standaryzacji w ramach Komitetu Doradczego ACSH Komisji Europejskiej","content":"Reprezentuj\u0105cy Pracodawc\u00f3w RP Rafa\u0142 Hrynyk jest przewodnicz\u0105cym tej grupy roboczej. W\u015br\u00f3d temat\u00f3w posiedzenia s\u0105 m.in. standardy organizacyjne w zakresie cyfryzacji, wymagania ergonomiczne oraz zagro\u017cenia psychospo\u0142eczne","status":1,"sort_order":71,"start":"2024-03-19T10:00:00.000000Z","end":"2024-03-19T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-28T15:00:16.000000Z","updated_at":"2024-03-28T15:00:16.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":69,"title":"Dolno\u015bl\u0105skie Forum Gospodarcze","content":"Pracodawcy RP uczestnicz\u0105 w II Dolno\u015bl\u0105skim Forum Gospodarczym w Szczawnie-Zdroju.","status":1,"sort_order":69,"start":"2024-03-20T09:00:00.000000Z","end":"2024-03-20T18:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-26T17:49:19.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:49:35.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":54,"title":"Druga edycja konferencji ZUS \"EMC - cyfrowe wyzwania\"","content":"Kamil Sobolewski, g\u0142\u00f3wny ekonomista Pracodawc\u00f3w RP jest panelist\u0105 konferencji ZUS po\u015bwi\u0119conej kwestiom cyberbezpiecze\u0144stwa. W programie konferencji m.in. dyskusje nt. bezpiecze\u0144stwa danych obywateli, wykorzystania rozwi\u0105za\u0144 opartych na sztucznej inteligencji w us\u0142ugach publicznych, wyzwa\u0144 dla zabezpieczenia spo\u0142ecznego wynikaj\u0105cych z najnowszych zmian technologicznych.\nNasz g\u0142\u00f3wny ekonomista wyst\u0105pi w panelu pt. \"Wyzwania dla zabezpieczenia spo\u0142ecznego w dobie AI\u201d.","status":1,"sort_order":54,"start":"2024-03-21T10:00:00.000000Z","end":"2024-03-21T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-07T14:58:29.000000Z","updated_at":"2024-03-07T15:01:19.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#27ae60","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":58,"title":"RDS - posiedzenie Zesp. problemowego ds. rozwoju dialogu spo\u0142ecznego","content":"W porz\u0105dku obrad: \n1. Propozycje do planu pracy zespo\u0142u na 2024 r.\n2. Wdro\u017cenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022\/2041 z dnia 19 pa\u017adziernika 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodze\u0144 minimalnych w Unii Europejskiej, w szczeg\u00f3lno\u015bci wzmocnienie rokowa\u0144 zbiorowych. - wst\u0119pne om\u00f3wienie tematu w ramach tematu prac Rady na 2024 r. \n3. Informacja MRPiPS o pracach Tr\u00f3jstronnych Zespo\u0142\u00f3w Bran\u017cowych (i podzespo\u0142\u00f3w) w 2023 r. oraz pracach tych Zespo\u0142\u00f3w i podzespo\u0142\u00f3w w okresie stycze\u0144 \u2013 luty 2024 r","status":1,"sort_order":58,"start":"2024-03-21T11:00:00.000000Z","end":"2024-03-21T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-13T15:56:21.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:37:56.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":56,"title":"Welconomy Forum in Toru\u0144","content":"Nasi przedstawiciele uczestnicz\u0105 w debatach Welconomy Forum:\n1. Wiceprezes Piotr Kami\u0144ski w panelu: Lokalny i regionalny wymiar transformacji energetycznej \n2. G\u0142\u00f3wny ekonomista Kamil Sobolewski w panelu: Wsp\u00f3lna Polityka Rolna i zagro\u017cenia wynikaj\u0105ce z integracji Ukrainy z Uni\u0105 Europejsk\u0105","status":1,"sort_order":56,"start":"2024-03-25T09:00:00.000000Z","end":"2024-03-26T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-12T09:40:09.000000Z","updated_at":"2024-03-13T16:14:56.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":63,"title":"Platforma HR","content":"Pierwsze w tym roku spotkanie Platformy HR z udzia\u0142em przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej. MRPiPS przedstawi stan bie\u017c\u0105cych i planowanych prac legislacyjnych resortu. W programie tak\u017ce dyskusja o aktualnych problemach prawa pracy\/rynku pracy z perspektywy firm cz\u0142onkowskich Pracodawc\u00f3w RP. Karolina W\u00f3jcik, doradca Prezesa Pracodaw\u00f3w RP, przedstawi raport Punkt widzenia Pracodawc\u00f3w RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy, kt\u00f3rego jest wsp\u00f3\u0142autork\u0105.","status":1,"sort_order":63,"start":"2024-03-25T11:30:00.000000Z","end":"2024-03-25T13:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-25T16:08:14.000000Z","updated_at":"2024-03-25T16:08:14.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":88,"title":"Warsztat kardiologiczny cz. 2","content":"Przy wsp\u00f3\u0142pracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi uznali\u015bmy za konieczne podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 edukacyjnych maj\u0105cych na celu popularyzacj\u0119 rozwi\u0105za\u0144 w zakresie poprawy organizacji opieki pacjent\u00f3w kardiologicznych. Chcemy, aby nasze dzia\u0142ania przyczyni\u0142y si\u0119 do poprawy mo\u017cliwo\u015bci zachowania wysokiej jako\u015bci \u017cycia wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 kontynuowania pracy zawodowej, co z przyczyn spo\u0142ecznych i psychologicznych jest wskazane dla os\u00f3b aktywnych zawodowo, a przy okazji jest zjawiskiem bardzo korzystnym z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki narodowej.","status":1,"sort_order":88,"start":"2024-03-25T15:00:00.000000Z","end":"2024-03-25T16:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:44:41.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:44:41.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":60,"title":"Webinar: Aktualno\u015bci prawa pracy \u2013 polityka szkoleniowa, r\u00f3wnoleg\u0142e zatrudnienie u kilku pracodawc\u00f3w","content":"- Zmiana przepis\u00f3w dotycz\u0105cych BHP przy monitorach ekranowych \u2013 nowe zasady pracy przy komputerach\n- Czy polityka szkoleniowa jest obligatoryjna dla ka\u017cdego pracodawcy?\n- Kazus \u2013 r\u00f3wnoleg\u0142e zatrudnienie u r\u00f3\u017cnych pracodawc\u00f3w (nowy art. 261 KP)","status":1,"sort_order":60,"start":"2024-03-26T11:00:00.000000Z","end":"2024-03-26T12:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-14T12:09:54.000000Z","updated_at":"2024-03-25T16:02:40.000000Z","article_id":264,"custom_url":"","color":"#bdc3c7","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":64,"title":"RDS - Podzesp\u00f3\u0142 problemowy ds. ochrony zdrowia","content":"Pierwsze posiedzenie reaktywowanego Podzespo\u0142u problemowego ds. ochrony zdrowia. Zespo\u0142owi przewodniczy przedstawiciel Pracodawc\u00f3w RP - Pawe\u0142 \u0141angowski (Medicover). W porz\u0105dku obrad om\u00f3wienie kwestii organizacji posiedze\u0144 podzespo\u0142u w 2024 roku oraz propozycji temat\u00f3w posiedze\u0144 podzespo\u0142u w 2024 roku.","status":1,"sort_order":64,"start":"2024-03-26T14:00:00.000000Z","end":"2024-03-26T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-25T16:18:03.000000Z","updated_at":"2024-03-25T16:18:10.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":66,"title":"Komitet Podatkowy Pracodawc\u00f3w RP","content":"W programie spotkania:","status":1,"sort_order":66,"start":"2024-03-27T13:00:00.000000Z","end":"2024-03-27T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-25T20:00:26.000000Z","updated_at":"2024-03-25T20:00:48.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":67,"title":"RDS - Autonomiczne posiedzenie Zespo\u0142u ds polityki gospodarczej i rynku pracy","content":"Prace nad projektem stanowiska strony pracownik\u00f3w i strony pracodawc\u00f3w w sprawie: wniosku o zmian\u0119 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych. Spotkanie online.","status":1,"sort_order":67,"start":"2024-03-27T15:00:00.000000Z","end":"2024-03-27T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-26T17:31:42.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:31:42.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":89,"title":"Spotkanie Platformy Farmaceutycznej","content":"Agenda spotkania:\n1.\tBud\u017cet Platformy \u2013 uzgodnienie priorytet\u00f3w.\n2.\tPodsumowanie dzia\u0142a\u0144 poszczeg\u00f3lnych grup roboczych dzia\u0142aj\u0105cych w ramach Platformy Farmaceutycznej.\n3.\tSprawy r\u00f3\u017cne (m.in. EKG, warsztat, Platforma Medycyny Stylu \u017bycia).","status":1,"sort_order":89,"start":"2024-03-28T15:00:00.000000Z","end":"2024-03-28T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:47:01.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:47:01.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":61,"title":"Spotkanie Platformy Forum Rynku Finansowego","content":"Go\u015bciem specjalnym b\u0119dzie Sebastian Skuza - zast\u0119pca przewodnicz\u0105cego Komisji Nadzoru Finansowego. Tematem spotkania b\u0119d\u0105 bie\u017c\u0105ce wyzwania rynku kapita\u0142owego, ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem kwestii zwi\u0105zanych z nadzorem.","status":1,"sort_order":61,"start":"2024-04-04T10:00:00.000000Z","end":"2024-04-04T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-15T12:03:13.000000Z","updated_at":"2024-03-15T12:03:13.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1abc9c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":70,"title":"RDS - posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy","content":"W porz\u0105dku obrad - c.d. dyskusji nt. wniosku o zmian\u0119 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych","status":1,"sort_order":70,"start":"2024-04-04T13:00:00.000000Z","end":"2024-04-04T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-28T14:24:39.000000Z","updated_at":"2024-03-28T14:24:50.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":90,"title":"Warsztat kardiologiczny cz. 3","content":"Przy wsp\u00f3\u0142pracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi uznali\u015bmy za konieczne podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 edukacyjnych maj\u0105cych na celu popularyzacj\u0119 rozwi\u0105za\u0144 w zakresie poprawy organizacji opieki pacjent\u00f3w kardiologicznych. Chcemy, aby nasze dzia\u0142ania przyczyni\u0142y si\u0119 do poprawy mo\u017cliwo\u015bci zachowania wysokiej jako\u015bci \u017cycia wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 kontynuowania pracy zawodowej, co z przyczyn spo\u0142ecznych i psychologicznych jest wskazane dla os\u00f3b aktywnych zawodowo, a przy okazji jest zjawiskiem bardzo korzystnym z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki narodowej.","status":1,"sort_order":90,"start":"2024-04-04T14:00:00.000000Z","end":"2024-04-04T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:48:51.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:48:51.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":72,"title":"RDS - posiedzenie Podzespo\u0142u ds. zam\u00f3wie\u0144 publicznych","content":"W porzadku obrad: dyskusja nad przedstawion\u0105 propozycj\u0105 zmiany ustaw Prawo zam\u00f3wie\u0144 publicznych, w kontek\u015bcie wykorzystania \u015brodk\u00f3w unijnych (w tym KPO) i stosowania klauzul \u015brodowiskowych oraz stosowania klauzul spo\u0142ecznych.","status":1,"sort_order":72,"start":"2024-04-08T11:00:00.000000Z","end":"2024-04-08T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-03T11:28:33.000000Z","updated_at":"2024-04-03T11:28:33.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":79,"title":"ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024","content":"Og\u00f3lnopolska Debata: Okr\u0105g\u0142y St\u00f3\u0142 Zr\u00f3wnowa\u017conej Transformacji Gospodarczej, kt\u00f3ry jest cz\u0119\u015bci\u0105 dwudniowego ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024. W imieniu Pracodawc\u00f3w RP g\u0142os zabierze g\u0142\u00f3wny ekonomista, Kamil Sobolewski\nOrganziator: Polskie Stowarzyszenie ESG wsp\u00f3lnie z partnerami medialnymi: dziennikiem Rzeczpospolita i Polsk\u0105 Agencj\u0105 Prasow\u0105 \nMiejsce: Hotel Sheraton Warszawa","status":1,"sort_order":79,"start":"2024-04-08T13:30:00.000000Z","end":"2024-04-08T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-07T18:57:48.000000Z","updated_at":"2024-04-07T18:57:48.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#61e07c","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":80,"title":"II edycja ESG & Sustainability FORUM \"Go to the future\"","content":"Debata: \u201eKr\u00f3tko i d\u0142ugofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania\"\n\u2022 Bogus\u0142aw Chrabota, Rzeczpospolita\n\u2022 R\u00f3\u017ca Thun, Europos\u0142anka\n\u2022 Tomasz Frankowski, Europose\u0142 \n\u2022 Marek Balt, Europose\u0142 \n\u2022 prof. Artur Nowak-Far, Szko\u0142a G\u0142\u00f3wna Handlowa\n\u2022 Kamil Sobolewski, g\u0142\u00f3wny ekonomista, Pracodawcy RP\n\u2022 dr Bartosz Rydli\u0144ski, UKSW","status":1,"sort_order":80,"start":"2024-04-09T11:30:00.000000Z","end":"2024-04-09T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-07T19:36:45.000000Z","updated_at":"2024-04-07T19:36:45.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#338745","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":65,"title":"Spotkanie Platformy Audytowo-Doradczej","content":"W programie spotkania - kwestie organizacyjne i temat\u00f3w pracy platformy.","status":1,"sort_order":65,"start":"2024-04-09T12:30:00.000000Z","end":"2024-04-09T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-25T19:56:00.000000Z","updated_at":"2024-03-25T19:56:00.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#f39c12","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":62,"title":"Polsko-francuskie \u015bniadanie biznesowe","content":"Kolejne z cyklu \u015bniada\u0144 biznesowych organizowanych z ambasadami zagranicznymi w Polsce, tym razem z Ambasad\u0105 Francusk\u0105. W \u015bniadaniu wezm\u0105 udzia\u0142 m.in. Etienne de Poncins - Ambasador Francji, Mariusz Dolata - Prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemys\u0142owej we Francji oraz Rafa\u0142 Dutkiewicz - Prezes Zarz\u0105du Pracodawc\u00f3w RP.","status":1,"sort_order":62,"start":"2024-04-11T09:30:00.000000Z","end":"2024-04-11T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-25T15:55:19.000000Z","updated_at":"2024-03-25T15:55:19.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#e67e22","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":91,"title":"V-meeting","content":"Na zaproszenie OPZCI eksperci Pracodawc\u00f3w RP, jak co roku, uczestnicz\u0105 w Vaccine Meetingu. Podczas spotkania podsumujemy Narodowy Program Szczepie\u0144 przeciw HPV, porozmawiamy na temat aktualnych wyzwa\u0144 zwi\u0105zanych z zapobieganiem chorobom zaka\u017anym u dzieci i doros\u0142ych oraz na temat barier systemowych w zakresie profilaktyki chor\u00f3b zaka\u017anych.","status":1,"sort_order":91,"start":"2024-04-11T10:30:00.000000Z","end":"2024-04-11T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:52:47.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:56:35.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":59,"title":"RDS - Posiedzenie Zesp. problemowego ds. ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych","content":"W porz\u0105dku obrad:","status":1,"sort_order":59,"start":"2024-04-11T11:00:00.000000Z","end":"2024-04-11T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-03-13T16:13:59.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:37:08.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":47,"title":"Forum Kohezyjne, Bruksela","content":"Podczas Forum Kohezyjnego z udzia\u0142em g\u0142\u00f3w pa\u0144stw b\u0119dzie prezentowany 9. Raport Kohezyjny. Pracodawc\u00f3w RP reprezentuje na forum Janusz Pietkiewicz","status":1,"sort_order":47,"start":"2024-04-11T12:00:00.000000Z","end":"2024-04-12T16:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-04T12:58:04.000000Z","updated_at":"2024-03-04T12:58:04.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#8e44ad","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":92,"title":"Spotkanie Platformy Farmaceutycznej","content":"Agenda spotkania:\n1.\tPodsumowanie dzia\u0142a\u0144 poszczeg\u00f3lnych grup roboczych dzia\u0142aj\u0105cych w ramach Platformy Farmaceutycznej.\n2.\tNowelizacja DNUR \u2013 podzesp\u00f3\u0142 problemowy ds. ochrony zdrowia dzia\u0142aj\u0105cy w ramach Zespo\u0142u ds. us\u0142ug publicznych RDS \u2013 ustalenie reprezentanta podczas posiedzenia.\n3.\tSprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":92,"start":"2024-04-11T15:00:00.000000Z","end":"2024-04-11T17:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-21T23:58:09.000000Z","updated_at":"2024-04-21T23:58:09.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":93,"title":"Posiedzenie Prezydium Tr\u00f3jstronnego Zespo\u0142u ds. Ochrony Zdrowia","content":"Tematem spotkania b\u0119dzie m.in. ustalenie temat\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 przedmiotem obrad zespo\u0142u.","status":1,"sort_order":93,"start":"2024-04-16T09:00:00.000000Z","end":"2024-04-16T11:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-22T00:02:52.000000Z","updated_at":"2024-04-22T00:02:52.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":68,"title":"Spotkanie z delegacj\u0105 przedsi\u0119biorc\u00f3w z Badenii-Wirtembergii","content":"Na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera Pracodawcy RP bior\u0105 udzia\u0142 w spotkaniu z delegacj\u0105 przedsi\u0119biorc\u00f3w z Badenii-Wirtembergii, kt\u00f3rej przewodnicz\u0105 dr Nicole Hoffmeister-Kraut, Minister Gospodarki i Pracy Badenii-Wirtembergii oraz Rainer Reichold, Prezydent Zrzeszenia Rzemie\u015blnik\u00f3w Badenii-Wirtembergii (BWHT). Tematem spotkania s\u0105 m.in. takie kwestie jak niedob\u00f3r i emigracja wykwalifikowanych pracownik\u00f3w oraz polityka imigracyjna i integracyjna. Pracodawc\u00f3w RP reprezentuje g\u0142\u00f3wny ekonomista Kamil Sobolewski.","status":1,"sort_order":68,"start":"2024-04-16T12:30:00.000000Z","end":"2024-04-16T14:30:00.000000Z","created_at":"2024-03-26T17:42:42.000000Z","updated_at":"2024-03-26T17:43:09.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":77,"title":"RDS - Zesp\u00f3\u0142 problemowy ds. mi\u0119dzynarodowych","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. om\u00f3wienie planu prac Zespo\u0142u na 2024 rok oraz dyskusja nt. spraw merytoryczno-organizacyjnych w zwi\u0105zku ze 112. Mi\u0119dzynarodow\u0105 Konferencj\u0105 Pracy","status":1,"sort_order":77,"start":"2024-04-17T11:00:00.000000Z","end":"2024-04-17T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-05T12:45:37.000000Z","updated_at":"2024-04-05T12:45:37.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":94,"title":"Konferencja w Sejmie: Polska Seniora \u2013 nowe otwarcie","content":"Na zaproszenie wicemarsza\u0142ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej \u2013 Moniki Wielichowskiej oraz Marzeny Ok\u0142y-Drewnowicz \u2013 Minister do spraw Polityki Senioralnej eksperci Pracodawc\u00f3w RP b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 w konferencji dotycz\u0105cej opieki d\u0142ugoterminowej oraz polityki senioralnej.","status":1,"sort_order":94,"start":"2024-04-18T12:00:00.000000Z","end":"2024-04-18T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-22T00:08:20.000000Z","updated_at":"2024-04-22T00:08:20.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":74,"title":"RDS - posiedzenie Prezydium","content":"Drugie w 2024 roku posiedzenie Prezydium RDS.","status":1,"sort_order":74,"start":"2024-04-22T10:00:00.000000Z","end":"2024-04-22T11:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-05T11:55:41.000000Z","updated_at":"2024-04-22T06:40:35.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":75,"title":"RDS - posiedzenie plenarne","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. informacja Minister do spraw Polityki Senioralnej nt. wyzwa\u0144 i mo\u017cliwo\u015bci rozwi\u0105za\u0144 zmierzaj\u0105cych do wspierania rynku us\u0142ug wsparcia dla os\u00f3b starszych w Polsce. Ponadto informacji MKi\u015a dot. aktualizacji Krajowego planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030.","status":1,"sort_order":75,"start":"2024-04-22T11:00:00.000000Z","end":"2024-04-22T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-05T11:57:23.000000Z","updated_at":"2024-04-22T06:39:25.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":73,"title":"Posiedzenie Platformy Mieszkaniowej","content":"W porz\u0105dku spotkania dyskusja nt. reformy planowania przestrzennego.","status":1,"sort_order":73,"start":"2024-04-22T12:00:00.000000Z","end":"2024-04-22T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-03T11:48:50.000000Z","updated_at":"2024-04-03T11:48:50.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":82,"title":"SGI Europe - Presidential Team Meeting","content":"W spotkaniu bierze udzia\u0142 Jacek Cieplak, wiceprezydetnt SGI Europe","status":1,"sort_order":82,"start":"2024-04-23T11:00:00.000000Z","end":"2024-04-23T12:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-20T12:43:16.000000Z","updated_at":"2024-04-20T12:46:18.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":97,"title":"RDS - Zesp\u00f3\u0142 problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy","content":"W porz\u0105dku obrad m.in.:\n- Zielony \u0141ad a sytuacja polskiego przemys\u0142u,\n- Przysz\u0142o\u015b\u0107 systemu kaucyjnego w Polsce","status":1,"sort_order":97,"start":"2024-04-24T12:00:00.000000Z","end":"2024-04-24T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-24T15:15:43.000000Z","updated_at":"2024-04-24T15:15:43.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":78,"title":"Platforma ds. Promocji Bezpiecze\u0144stwa i Zdrowia Pracy","content":"W porz\u0105dku obrad m.in. o raportowaniu ESG w kontek\u015bcie bezpiecze\u0144stwa i zdrowia w pracy.","status":1,"sort_order":78,"start":"2024-04-24T13:00:00.000000Z","end":"2024-04-24T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-05T12:47:52.000000Z","updated_at":"2024-04-05T12:48:08.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":95,"title":"Inauguracja Platformy Medycyna Stylu \u017bycia","content":"Chcemy zaprosi\u0107 cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP do wsp\u00f3\u0142pracy, aby wsp\u00f3lnie dyskutowa\u0107 i przygotowa\u0107 rozwi\u0105zania (w tym systemowe) w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami oraz zwi\u0119ksza\u0107 \u015bwiadomo\u015b\u0107 na temat dzia\u0142a\u0144 profilaktycznych, a tak\u017ce wp\u0142ywu stylu \u017cycia na zdrowie.\nAGENDA: \nProwadz\u0105ca: Katarzyna Kwiatkowska\n1. Przywitanie go\u015bci \u2013 Rafa\u0142 Dutkiewicz, Prezes Pracodawc\u00f3w RP.\n2. Wyst\u0105pienie Artura Bia\u0142kowskiego, Przewodnicz\u0105cego Platformy \u201eMedycyna Stylu \u017bycia\u201d.\n3. Wyst\u0105pienie Profesora Andrzeja Fala \u2013 prezentacja publikacji zespo\u0142u Doradc\u00f3w Prezesa Pracodawc\u00f3w RP \u2013 Grupy roboczej ds. zdrowia \u2013 pt.: \u201eWyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontek\u015bcie zagro\u017ce\u0144 demograficzno-epidemiologicznych\u201d.\n4. Dyskusja.","status":1,"sort_order":95,"start":"2024-04-25T12:00:00.000000Z","end":"2024-04-25T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-22T00:10:59.000000Z","updated_at":"2024-04-22T00:10:59.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":83,"title":"SGI Water Task Force","content":"Spotkanie grupy roboczej Water Task Force","status":1,"sort_order":83,"start":"2024-04-26T09:30:00.000000Z","end":"2024-04-26T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-20T12:49:11.000000Z","updated_at":"2024-04-20T12:49:11.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":96,"title":"Posiedzenie podzespo\u0142u problemowego ds. ochrony zdrowia dzia\u0142aj\u0105cego w ramach zespo\u0142u ds. us\u0142ug publicznych RDS","content":"Proponowany porz\u0105dek obrad:\n1.\tOm\u00f3wienie kwestii organizacji posiedze\u0144 Podzespo\u0142u ds. ochrony zdrowia w 2024 roku. \n2.\tOm\u00f3wienie propozycji temat\u00f3w posiedze\u0144 Podzespo\u0142u w 2024 roku przygotowanych przez cz\u0142onk\u00f3w Podzespo\u0142u.\n3.\tSprawy r\u00f3\u017cne.","status":1,"sort_order":96,"start":"2024-04-26T14:00:00.000000Z","end":"2024-04-26T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-22T00:16:15.000000Z","updated_at":"2024-04-22T00:16:15.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":98,"title":"SGI Europe","content":"Posiedzenie Internal Market Board. W programie posiedzenia m.in:\n- dyskusja nad raportem Enrico Letty na temat przysz\u0142o\u015bci wsp\u00f3lnego rynku,\n- prawo zam\u00f3wie\u0144 publicznych w UE (dyskusja z udzia\u0142em przedstawiciela Komisji Europejskiej),\n- polityka konkurencyjno\u015bci UE (EU Competitiveness Deal).","status":1,"sort_order":98,"start":"2024-04-30T11:30:00.000000Z","end":"2024-04-30T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-04-29T12:24:43.000000Z","updated_at":"2024-04-29T12:24:43.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":101,"title":"RDS - ZP. ds bud\u017cetu, wynagrodze\u0144 i \u015bwiadcze\u0144 socjalnych","content":"W porz\u0105dku obrad posiedzenia informacja MinFin nt. Wieloletniego Planu Finansowego Pa\u0144stwa 2024-2027 oraz dyskusja nt. WPFP","status":1,"sort_order":101,"start":"2024-05-06T10:00:00.000000Z","end":"2024-05-06T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-06T12:07:01.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:21:09.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#151cc1","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":100,"title":"XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach","content":"Trzy dni pe\u0142ne dyskusji na tematy, kt\u00f3rymi \u017cyje Polska, Europa i \u015bwiat. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, mened\u017cerowie du\u017cych firm, przedsi\u0119biorcy, eksperci, naukowcy, m\u0142odzi aktywi\u015bci, ludzie medi\u00f3w.","status":1,"sort_order":100,"start":"2024-05-07T10:00:00.000000Z","end":"2024-05-09T18:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-06T07:05:00.000000Z","updated_at":"2024-05-06T07:06:00.000000Z","article_id":292,"custom_url":"","color":"#2b3e50","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":103,"title":"Baltic Tech Talks","content":"Wydarzenie organizowane przez ambasady Litwy, \u0141otwy i Estonii. \nCelem jest pokazanie dynamicznego krajobrazu inwestycji technologicznych w regionie Morza Ba\u0142tyckiego, om\u00f3wienie wp\u0142ywu geopolitycznego na dzia\u0142alno\u015b\u0107 inwestycyjn\u0105 oraz dyskusja nad metodami wsparcia przedsi\u0119biorczo\u015bci w krajach ba\u0142tyckich i w Polsce.","status":1,"sort_order":103,"start":"2024-05-10T10:00:00.000000Z","end":"2024-05-10T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-07T07:12:45.000000Z","updated_at":"2024-05-07T07:22:13.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#c0392b","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":105,"title":"RDS - ZP ds. ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych","content":"Posiedzenie Zespo\u0142u problemowego ds. ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych. W porz\u0105dku obrad m.in.: automatyzacja us\u0142ug komorniczych - om\u00f3wienie projektu regulacji; om\u00f3wienie projektu Stanowiska strony spo\u0142ecznej Zespo\u0142u w sprawie okre\u015blenia kierunku rozwi\u0105zywania problemu w zakresie emerytur pomostowych.","status":1,"sort_order":105,"start":"2024-05-16T11:00:00.000000Z","end":"2024-05-16T13:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-09T13:59:35.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:20:34.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2229e0","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":106,"title":"Spotkanie z Ministrem Finans\u00f3w A. Doma\u0144skim","content":"Spotkanie kierownictwa i cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP z Ministrem Finans\u00f3w Andrzejem Doma\u0144skim. Spotkanie w siedzibie ministerstwa.","status":1,"sort_order":106,"start":"2024-05-17T10:00:00.000000Z","end":"2024-05-17T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-29T11:01:41.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:01:41.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#7f8c8d","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":104,"title":"Spotkanie z delegacj\u0105 Fi\u0144skiego Przemys\u0142u Chemicznego","content":"Wizyt\u0119 w siedzibie Pracodawc\u00f3w RP z\u0142o\u017cy delegacja Fi\u0144skiego Przemys\u0142u Chemicznego. Spotkanie odb\u0119dzie si\u0119 z cz\u0142onkami Pracodawc\u00f3w RP z bran\u017cy chemicznej, ale po\u015bwi\u0119cone b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c szerszemu om\u00f3wieniu sytuacji ekonomicznej w Polsce i Finlandii","status":1,"sort_order":104,"start":"2024-05-17T13:00:00.000000Z","end":"2024-05-17T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-07T07:16:01.000000Z","updated_at":"2024-05-07T07:16:06.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#c0392b","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":102,"title":"RDS - ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy","content":"W porz\u0105dku obrad m.in.:","status":1,"sort_order":102,"start":"2024-05-24T13:00:00.000000Z","end":"2024-05-24T15:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-06T12:12:51.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:20:51.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1c19e3","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":110,"title":"RDS - ZP. ds. funduszy europejskich","content":"Posiedzenie autonomiczne dot. bie\u017c\u0105cych konkurs\u00f3w","status":1,"sort_order":110,"start":"2024-05-27T11:00:00.000000Z","end":"2024-05-27T12:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-29T11:19:12.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:19:12.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#2320d6","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":109,"title":"\u0141\u0105czone posiedzenie platform: HR oraz Promocji Bezpiecze\u0144stwa i Zdrowia Pracy","content":"W agendzie posiedzenia m.in. cyfryzacja Kodeksu Pracy i cyfryzacja w obszarze bezpiecze\u0144stwa pracy.","status":1,"sort_order":109,"start":"2024-05-28T13:00:00.000000Z","end":"2024-05-28T15:30:00.000000Z","created_at":"2024-05-29T11:16:33.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:16:33.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#61c120","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":99,"title":"RDS","content":"Posiedzenie prezydium Rady Dialogu Spo\u0142ecznego.","status":1,"sort_order":99,"start":"2024-05-28T15:00:00.000000Z","end":"2024-05-28T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-04-29T12:29:14.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:03:04.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#000000","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":108,"title":"RDS - ZP ds. mi\u0119dzynarodowych","content":"W porz\u0105dku obrad zespo\u0142u m.in. propozycji do planu prac Zespo\u0142u w 2024 roku, dyskusja w zakresie Art. 239 KP w relacji do gwarancji wynikaj\u0105cych z Konwencji MOP nr 87 i 98, dyskusja w sprawie rz\u0105dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi\u0105zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa\u0144stwa oraz niekt\u00f3rych innych ustaw.","status":1,"sort_order":108,"start":"2024-05-29T11:00:00.000000Z","end":"2024-05-29T14:00:00.000000Z","created_at":"2024-05-29T11:11:07.000000Z","updated_at":"2024-05-29T11:19:49.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#1a22d8","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false},{"id":111,"title":"Spotkanie cz\u0142onk\u00f3w Pracodawc\u00f3w RP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finans\u00f3w Jaros\u0142awem Nenemanem","content":"11 czerwca o godzinie 14.00\nMinisterstwo Finans\u00f3w","status":1,"sort_order":111,"start":"2024-06-11T14:00:00.000000Z","end":"2024-06-11T16:00:00.000000Z","created_at":"2024-06-03T11:56:58.000000Z","updated_at":"2024-06-03T11:58:35.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#3498db","promoted_toggle":0,"custom_time":"2h","allDay":true},{"id":36,"title":"Ogrody Przedsi\u0119bioczo\u015bci w Pracodawcach RP","content":"Networkingowe spotkanie w ogrodach Pracodaw\u00f3w RP na powitanie lata.","status":1,"sort_order":36,"start":"2024-06-13T18:00:00.000000Z","end":"2024-06-14T00:00:00.000000Z","created_at":"2024-02-24T14:30:16.000000Z","updated_at":"2024-02-24T14:30:16.000000Z","article_id":null,"custom_url":"","color":"#e67e22","promoted_toggle":0,"custom_time":"","allDay":false}]

Miesięcznik Pracodawców RP

Miesięcznik Pracodawców RP - maj 2024 

W najnowszym wydaniu miesięcznika Pracodawców RP prezentujemy tematy kluczowe dla rozwoju gospodarki i zarządzania przedsiębiorstwami. Analizujemy, jak fundusze pieniężne napędzają wzrost gospodarczy, wspierając innowacje i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Przyglądamy się zmianom prawnym w zatrudnianiu obcokrajowców oraz nowelizacji ustawy o aptekach. Omawiamy ustawę o sygnalistach, jej założenia i obowiązki pracodawców. Zajmujemy się także reformami w ochronie zdrowia oraz pokazujemy, dlaczego inwestowanie w BHP jest opłacalne, poprawiając produktywność i zadowolenie pracowników.

POBIERZ TUTAJ


02/05/2024

Podatki
Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zaoszczędzić na podatkach? Prezentujemy „Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych”, który może pomóc wielu polskim firmom w optymalizacji podatkowej. Ostatnie lata kojarzą się przede wszystkim z budzącym kontrowersje „Polskim Ładem”. Niewiele osób wie jednak, że już w 2021 r. wprowadzono korzystne, choć niepozbawione wad rozwiązanie – Estoński CIT.

25/04/2024

Zdrowie
Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Aktualne opracowania naukowe wskazują, że strategia promocji zdrowia w miejscu pracy powinna stanowić integralny element strategii przedsiębiorstwa, zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i prywatnych, choć obecnie działania w tym zakresie pozostają nieobligatoryjne i dobrowolne ze strony pracodawcy.

Nasze patronaty Zobacz wszystkie

10/06/2024

HorizonCEE’24 już 10 czerwca 2024 r. w Centrum konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

HorizonCEE’24 koncentruje się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską dotyczących biznesu, gospodarki, technologii, sportu, kultury, równouprawnienia pozycji w UE oraz bezpieczeństwa geopolitycznego.

18/06/2024

VI edycja Business Mixer we Wrocławiu

Innowacje, technologia i networking. Biznesowy speed dating w sercu Dolnego Śląska

Pracodawcy RP w mediach Zobacz wszystkie

22/05/2024

Komunikacja celów środowiskowych w centrum zainteresowania biznesu. Takich informacji coraz częściej szukają konsumenci

Unia Europejska z dużą intensywnością przygląda się kwestiom Zielonego Ładu i stwarza pewne regulacje. Choć zastanawiamy się, czy te regulacje nie są momentami zbyt represyjne, to co do zasady nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest kierunek, w którym świat powinien zmierzać, że musimy tego rodzaju regulacje stanowić.

Artykuł
Cały artykuł - Biznes Newseria

10/05/2024

Rozmowa z Rafałem Dutkiewiczem, prezesem Pracodawców RP

Europejski Kongres Gospodarczy

Artykuł
Cały artykuł - Wyborcza.pl

Strefa członków Pracodawców RP

Dołączyli do nas

PKF Polska znajduje się w czołówce firm audytorsko-konsultingowych w Polsce. Od ponad 30 lat wraz z zespołem 400 ekspertów wspiera transformację biznesu klientów w obszarach: audytu, rachunkowości, kadr i płac, prawa, podatków, szkoleń oraz doradztwa biznesowego, a także realizuje usługi m.in. dla firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PKF Polska ma biura w 9 miastach w Polsce i jest członkiem międzynarodowej sieci firm audytorsko-konsultingowych PKF Global.

Bądź w kontakcie

Zaloguj się do systemu przeznaczonego dla naszych Członków klikając w poniższy link

Kontakt

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Napisz do mnie
Katarzyna Kwiatkowska

Departament Komunikacji i Marketingu

Katarzyna Kwiatkowska

specjalistka ds. komunikacji

Napisz do mnie